5️⃣ 談天說地
Simon Simon Apr 26, 2006

學校巴士跑0-400....超猛....

https://www.thatvideosite.com/view/2169.html

很佩服那個駕駛....抬頭抬成這樣是要怎樣看路.... 😱
後置引擎的重量加上很大的扭力......弄不好會翻車吧....

⁨8⁩ ⁨個評論⁩

? [已註銷] Apr 28, 2006
https://www.thatvideosite.com/view/2169.html

很佩服那個駕駛....抬頭抬成這樣是要怎樣看路.... 😱
後置引擎的重量加上很大的扭力......弄不好會翻車吧....

哇勒!超猛的啦! 😱